สถานการณ์และความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ

เขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet Special Economic Zone)

5 ก.ค. 2565

Fact Sheet - ลาว ม.ค. 67

28 ต.ค. 2565

เขตเศรษฐกิจพิเศษวังเต่า – โพนทอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ลงนามร่วมทุนจัดตั้งบริษัทด้านโลจิสติกส์

22 ก.ค. 2563

ขั้นตอน ค่าธรรมเนียมและระยะเวลา การจดทะเบียนวิสาหกิจใน สปป.ลาว

16 ก.ค. 2563

สิงคโปร์รุกตลาดพลังงานไฟฟ้าความร้อนจากถ่านหินที่แขวงเซกอง สปป.ลาว

16 ก.ค. 2563

กฎหมายน่ารู้ เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มของ สปป.ลาว ฉบับใหม่

16 ก.ค. 2563

พื้นที่เขตภัยพิบัติเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แขวงอัดตะปือ สปป.ลาว จะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

16 ก.ค. 2563

อุตสาหกรรมเหมืองทองคำใน สปป.ลาว เริ่มคึกคัก

16 ก.ค. 2563

สปป.ลาว รวมเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนและเขตการค้าชายแดนบ้านแดนสะหวัน เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต

16 ก.ค. 2563