ประกาศต่างๆ

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5 พ.ค. 2566

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและตัวอย่างบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

18 เม.ย. 2566

คำสั่ง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ที่ 3/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

5 เม.ย. 2566

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เรื่อง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

25 มี.ค. 2566

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

24 มี.ค. 2566