ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สถานะ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

1 ต.ค. 2565

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สถานะ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

30 ก.ย. 2565

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สถานะ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

29 ก.ย. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สถานะ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

18 ก.ค. 2565

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สถานะ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

11 ก.ค. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สถานะ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

16 มิ.ย. 2565

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สถานะ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

9 มิ.ย. 2565

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลางโดยวิธีการขายทอดตลาด

12 ม.ค. 2565

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์

12 ม.ค. 2565