ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ 2567 สถานะ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

28 มี.ค. 2567

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ 2567 สถานะ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567

27 มี.ค. 2567

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ 2567 สถานะ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

29 พ.ย. 2566

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ 2567 สถานะ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

25 พ.ย. 2566

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์

22 พ.ย. 2566

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ 2566 สถานะ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566

2 ต.ค. 2566

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ 2567 สถานะ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566

2 ต.ค. 2566

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ 2567 สถานะ ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

29 ก.ย. 2566

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ 2567 สถานะ ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

29 ก.ย. 2566