ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ 2566 สถานะ ณ วันที่ 4 มกราคม 2566

4 ม.ค. 2566

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ 2566 สถานะ ณ วันที่ 3 มกราคม 2566

3 ม.ค. 2566

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์

12 ธ.ค. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ 2566 สถานะ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

1 ธ.ค. 2565

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ 2566 สถานะ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

28 พ.ย. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สถานะ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

23 ก.ย. 2565

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สถานะ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

22 ก.ย. 2565

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สถานะ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

1 ต.ค. 2565

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สถานะ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

30 ก.ย. 2565