ข้อมูลด้านธุรกิจ การค้าและการลงทุน

24 มี.ค. 2565

ท่าเรือบก (Dry Port) สะหวันนะเขต (แขวงสะหวันนะเขต) ท่าแขก (แขวงคำม่วน) และวังเต่า (แขวงจำปาสัก)

28 ต.ค. 2565

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนไทย - สปป. ลาว (พ.ค. 67)

5 ก.ค. 2565

เขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet Special Economic Zone)

28 พ.ค. 2564

โอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนใน สปป. ลาว

28 ต.ค. 2565

Fact Sheet - ลาว ม.ค. 67

5 ก.ค. 2565

รายชื่อเอกชนไทยที่ลงทุน