มูลค่าการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนไทย - สปป. ลาว (ธ.ค. 66)

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนไทย - สปป. ลาว (ธ.ค. 66)

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.พ. 2567

| 3,816 view

 

ข้อมูลการค้าชายแดนและผ่านแดน_ปี_2566_(ธ.ค.)_page-0002ข้อมูลการค้าชายแดนและผ่านแดน_ปี_2566_(ธ.ค.)_page-0001

 

ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ และ สคต. ณ เวียงจันทน์

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตาม

- ข้อมูลสถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนทั่วประเทศ ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลการค้าชายแดนฯ www.dft.go.th/bts หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1385 ต่อ 121 หรือสายตรง โทร. 0 2547 4729

- ข้อมูลสถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนกับ สปป. ลาว (ภาพรวม) ได้ที่เว็บไซต์กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ https://cicbts.dft.go.th/

- ข้อมูลสถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนกับ สปป. ลาว (รายด่าน/รายสินค้า) ได้ที่เว็บไซต์กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ http://btsstat.dft.go.th/

- Fact sheet/สถานการณ์เศรษฐกิจ/ภาวะตลาดสินค้าของ สปป. ลาว ได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ เวียงจันทน์ https://www.facebook.com/ThaitradecenterVientiane