โอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนใน สปป. ลาว

โอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนใน สปป. ลาว

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 พ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ค. 2564

| 1,774 view

ข้อมูลหนังสือ

หนังสือชื่อ : คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสปป.ลาว
ชื่อผู้แต่ง : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ปีที่แต่ง : 2561
จำนวนหน้า : 172 หน้า


คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสปป.ลาว
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. (662) 507 8218-20 โทรสาร. (662) 547 4212-14
เว็บไซต์ : http://www.ditp.go.th

เอกสารประกอบ

หนังสือคู่มือโอกาสและทิศทางการลงทุนใน_สป.pdf