สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ร่วมกับ ททท. สำนักงานนครพนม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม “จังหวัดสนุก” และแขวงสะหวันนะเขต

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ร่วมกับ ททท. สำนักงานนครพนม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม “จังหวัดสนุก” และแขวงสะหวันนะเขต

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ส.ค. 2565

| 525 view

           เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เป็นประธานการประชุมแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม (รับผิดชอบจังหวัดสกลนคร - จังหวัดนครพนม - จังหวัดมุกดาหาร หรือกลุ่ม “จังหวัดสนุก”) โดยมีนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. และผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวจากกลุ่ม “จังหวัดสนุก” และแขวงสะหวันนะเขต รวมประมาณ ๓๐ คนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสถานกงสุลใหญ่ฯ  

          การประชุมดังกล่าวเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสองฝั่งโขงของไทยและ สปป. ลาวได้พบปะหารือกันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างกันภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ คลี่คลาย และประชาสัมพันธ์ศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกันโดยแสวงหาจุดร่วม อาทิ วัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายคลึงกัน และจะหารือเพิ่มเติมในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป

 

LINE_ALBUM_ปช_3._แนวทางส่งเสริม_กทท._ระหว่าง_ปท._๒๒๐๘๒ LINE_ALBUM_ปช_2._แนวทางส่งเสริม_กทท._ระหว่าง_ปท._๒๒๐๘๒LINE_ALBUM_ปช_1._แนวทางส่งเสริม_กทท._ระหว่าง_ปท._๒๒๐๘๒