กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต แสดงความยินดีต่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ “SCG Sharing the Dream 2022” ณ แขวงคำม่วน

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต แสดงความยินดีต่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ “SCG Sharing the Dream 2022” ณ แขวงคำม่วน

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ธ.ค. 2565

| 653 view

                    เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ “SCG Sharing the Dream 2022” ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมปลายของแขวงคำม่วน จำนวน ๑๑๐ ทุน ณ สโมสรใหญ่ หลัก ๔ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน โดยมี ดร. สมสะอาด อุ่นสีดา รองเจ้าแขวงคำม่วน นายพีรมาศ วจนานวัช กรรมการผู้จัดการบริษัท คำม่วน ซิเมนต์ จำกัด นายนันตะไซ อินทะสอน หัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงคำม่วน นางสุละพี วิละวง หัวหน้าห้องการสมาคมร่วมน้ำใจกับเด็กน้อยลาว (ALC) พร้อมด้วยเจ้าเมืองที่เกี่ยวข้องของแขวงฯ เข้าร่วม

                    โอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนและชื่นชมการดำเนินโครงการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๑๑ โดยในครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษารวมทั้งหมด ๒๓๐ ทุน ประกอบด้วย ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่นครหลวงเวียงจันทน์ จำนวน ๑๑๐ ทุน แขวงคำม่วน ๑๑๐ ทุน และระดับมหาวิทยาลัย ๑๐ ทุน ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาใน สปป. ลาวที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โครงการดังกล่าวสะท้อนถึงความตั้งใจของ SCG ผ่านบริษัท คำม่วน ซิเมนต์ จำกัด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การลงทุนอย่างมีคุณภาพ และมีนโยบายตอบแทนสังคมโดยสนับสนุนการพัฒนาของ สปป. ลาว โดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีศักยภาพ ส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดแน่นแฟ้นของภาคประชาชนสองฝั่งโขง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ของรัฐบาลไทยกับ สปป. ลาว ในการเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกันไปสู่การเป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

DSC_1300 DSC_1333  

S__623525912   DSC_1500  

DSC_1480