เขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet Special Economic Zone)

เขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet Special Economic Zone)

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ย. 2566

| 4,146 view
  • เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของ สปป. ลาว
  • เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ 29 กันยายน 2546 (20 ปี/ 2566)
  • ตั้งบนถนนหมายเลข 9 แขวงสะหวันนะเขต บนเส้นทาง EWEC เชื่อมโยงไทย - ลาว - เวียดนาม ไปสู่ประเทศอื่น ๆ อาทิ จีน เมียนมา
  • สิทธิประโยชน์ในฐานะที่ผลิตในประเทศกำลังพัฒนากับประเทศคู่ค้า
  • ท่าบกแห่งแรกของสปป. ลาว ก่อตั้งในปี 2559 (7 ปี/ 2566)
  • เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2561 แขวงสะหวันนะเขตประกาศให้รวมเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโนและเขตการค้าชายแดน - บ้านแดนสะหวันให้เป็นเขตเดียวกัน ใช้ชื่อว่า
    “เขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต”
  • ปี 2565 มูลค่าการนำเข้า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ/ปี และมูลค่าการส่งออก 207 ล้านดอลลาร์สหรัฐ/ปี

เอกสารประกอบ

2566_-_Factsheet_เขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต_(Savannakhet_Special_Economic_Zone)_as_of_25_July_2023.pdf
09_Savan_Park_English_Presentation_Imp-Exp_on_Sep_2023.pdf

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง