ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เรื่อง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เรื่อง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มี.ค. 2566

| 571 view

ประกาศการลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักร-1 ประกาศการลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักร-2   ประกาศการลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักร-3  

เอกสารประกอบ

ประกาศการลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักร.pdf