ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2566

| 547 view

ประกาศ_สถานกงสุลใหญ่ฯ_เรื่อง_วัน_เวลา_ที่เลือกตั้ง_และวิธีก_

เอกสารประกอบ

ประกาศ_สถานกงสุลใหญ่ฯ_เรื่อง_วัน_เวลา_ที่เลือกตั้ง_และวิธีก_.jpg