ท่าเรือบก (Dry Port) สะหวันนะเขต (แขวงสะหวันนะเขต) ท่าแขก (แขวงคำม่วน) และวังเต่า (แขวงจำปาสัก)

ท่าเรือบก (Dry Port) สะหวันนะเขต (แขวงสะหวันนะเขต) ท่าแขก (แขวงคำม่วน) และวังเต่า (แขวงจำปาสัก)

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มี.ค. 2566

| 2,054 view

ท่าเรือบก (Dry Port) ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ประกอบด้วย

1. ท่าเรือบกสะหวันนะเขต (Savannakhet Dry Port)

2. ท่าเรือบกท่าแขก (Thakhek Dry Port)

3. ท่าเรือบกวังเต่า (Vang Tao Dry Port)

 

เอกสารประกอบ

2565_Factsheet_ท่าเรือบกท่าแขก_คำม่วน_1.pdf
2565_Factsheet_ท่าเรือบกวังเต่า_แขวงจำปาสัก.pdf
2566_Factsheet_ท่าเรือบกสะหวันนะเขต_as_of_16_Mar_2023.pdf