สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการทำเกษตรแบบครบวงจรให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริใน สปป. ลาว

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการทำเกษตรแบบครบวงจรให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริใน สปป. ลาว

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ย. 2565

| 436 view

          เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการทำเกษตรแบบครบวงจรให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ณ จังหวัดปทุมธานี โดยนางสาวพลอย สุขถาวร กงสุล นำผู้แทนแผนกกสิกรรมและป่าไม้ แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนกการต่างประเทศ และห้องว่าการแขวงสะหวันนะเขต พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม - ป่าไม้ (หนองเต่า) ฝ่ายลาว เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านลำลูกกาคลอง ๕ จังหวัดปทุมธานี

          โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้แนวทางการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในการจัดทำแปลงสาธิตการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนายดอกรัก สุคนที เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก ซึ่งประสบความสำเร็จในการทำเกษตรแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบที่มีอยู่ รวมทั้งนำขยะทางการเกษตรกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ภายในฟาร์มของตนเอง ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนภายในโครงการพระราชดำริใน สปป. ลาว และพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรใน สปป. ลาว ให้ดีขึ้น

* * * * * * * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ