การเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต

การเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2565

| 232 view

          เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พบหารือกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นข้ามโขงเชื่อมโยงวัฒนธรรม (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) นำโดยนายสุเทพ ประคองพันธ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพและแข่งขันจังหวัดมุกดาหาร โดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรม ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          กิจกรรมปั่นข้ามโขงเชื่อมโยงวัฒนธรรม (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดมุกดาหารและนครไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ของทั้งสองฝ่าย

          ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจะเปิดรับสมัครทางออนไลน์เร็ว ๆ นี้

 

* * * * * * * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ