สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๑๐๑ ปี ของนายพูน สีปะเสิด อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๑๐๑ ปี ของนายพูน สีปะเสิด อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

16 ก.พ. 2564

177 view

          เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แขวงสะหวันนะเขตจัดพิธีวางกระเช้าดอกไม้ที่อนุสาวรีย์นายพูน สีปะเสิด เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๑๐๑ ปี ของนายพูน สีปะเสิด อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยนายกิตติศักดิ์ หล่อปฏิมากร รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทน กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางกระเช้าดอกไม้ที่อนุสาวรีย์ฯ ด้วย

          นายพูน สีปะเสิด เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคนแรกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๗๕ – ๑๙๙๓

* * * * * * * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ