สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมการประชุมใหญ่ผู้แทนสงฆ์แขวงสะหวันนะเขต สมัยที่ ๘

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมการประชุมใหญ่ผู้แทนสงฆ์แขวงสะหวันนะเขต สมัยที่ ๘

15 ก.พ. 2564

146 view

          เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายกิตติศักดิ์ หล่อปฏิมากร รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่  ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมการประชุมใหญ่ผู้แทนสงฆ์แขวงสะหวันนะเขต สมัยที่ ๘ ของคณะบริหารงานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แขวงสะหวันนะเขต ณ หอวัฒนธรรมไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว โดยมีพระหลักแก้วมะหาวอระยานาธิบดี (มะหาเหวด มะเสไน) รองประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่ง สปป. ลาว พระยอดคำพัดทะระเกสี (ดร. ดำรง พิมมะจัก) หัวหน้าห้องการบริหารงานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่ง สปป. ลาว พระหลักคำสุวันนะเขดตาทิคุนเถราจาน (สมบูน ขุนอุดม) เจ้าคณะแขวงสะหวันนะเขต  พร้อมด้วยพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่จากศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่ง สปป. ลาว แขวงคำม่วน แขวงสาละวัน แขวงจำปาสัก และแขวงสะหวันนะเขต รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของแขวง เมือง และประชาชนชาวแขวงสะหวันนะเขตเข้าร่วม

          การประชุมใหญ่ผู้แทนสงฆ์แขวงสะหวันนะเขต สมัยที่ ๘ ของคณะบริหารงานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แขวงสะหวันนะเขต เป็นการประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ๕ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๓) ที่ผ่านมา และทิศทางแผนการดำเนินงาน ๕ ปี (๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ซึ่งจะมีการประชุมทุก ๕ ปี เพื่อคัดเลือกคณะบริหารงานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แขวงชุดใหม่ด้วย

***************

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ