กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับเจ้าแขวงสะหวันนะเขต

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับเจ้าแขวงสะหวันนะเขต

22 ม.ค. 2564

156 view

          เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายสันติภาพ พมวิหาน เจ้าแขวงสะหวันนะเขต  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องว่าการปกครองแขวงสะหวันนะเขต

          โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างไทยกับ สปป. ลาว โดยเฉพาะระดับพื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รวมทั้งสานต่อความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมร่วมกันในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลาว

* * * * * * * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง