กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ยื่นสัญญาบัตรตราตั้ง

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ยื่นสัญญาบัตรตราตั้ง

20 ม.ค. 2564

98 view
          เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ นำนายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าเยี่ยมคารวะนายทองสะหวัน พมวิหาน รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว เพื่อยื่นสัญญาบัตรตราตั้งและแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ณ กระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว
          โอกาสนี้ รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีต่อการยื่นสัญญาบัตรตราตั้งของกงสุลใหญ่ฯ และสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างไทยกับ สปป. ลาว ซึ่งครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ระหว่างกันเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายร่วมกัน
 
* * * * * * * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ