รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2566

| 852 view

ประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่ง_พขร._1_อัตรา(1)_page-0001

ประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่ง_พขร._1_อัตรา(1)_page-0002

 

ประกาศรับสมัครรลูกจ้างตำแหน่ง_พขร._1_อัตรา__page-0001ประกาศรับสมัครรลูกจ้างตำแหน่ง_พขร._1_อัตรา__page-0002    

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่ง_พขร.pdf
ภาษาลาว_ประกาศรับสมัครรลูกจ้างตำแหน่ง_พขร.pdf
ใบสมัคร_ตำแหน่ง_พขร.pdf