รายชื่อเอกชนไทยที่ลงทุน

รายชื่อเอกชนไทยที่ลงทุน

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2565

| 3,612 view

รายชื่อเอกชนไทยที่ลงทุน

แขวงสะหวันนะเขต รวม 17 บริษัท

 1. บริษัท สะหวันก้าวหน้าการเกษตร
 2. บริษัท ขนส่งสากล
 3. โรงงานผลิตท่อ พีวีซี อินเตอร์พลาสติก
 4. บริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขต
 5. บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด
 6. บริษัท สะหวันนะเขตเซรามิก
 7. บริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด
 8. บริษัท เอส เอฟ ลาว จำกัด
 9. บริษัท เคพี-นิเซอิ มิซูกิ (ลาว) จำกัด
 10. บริษัท ปุ๋ยสะหวัน จำกัด
 11. บริษัท ลาว มีไช จำกัด
 12. บริษัท อินโนเวทีฟ ฟาร์มมิ่ง โซลูชั่น จำกัด
 13. บริษัท ดิฟเกจ จำกัด
 14. บริษัท ฟิวเจอพาร์ค จำกัด
 15. บริษัท สะหวันพัฒนาการเกษตร จำกัด
 16. บริษัท อินเท็คค์ ฟาร์มหมูลาว จำกัด
 17. บริษัท การยาเวียงนคร ขาออก-ขาเข้า จำกัดคนเดียว

บริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงสะหวันนะเขต รวม 15 บริษัท

 1. บริษัท สะหวัน 6889 จำกัด
 2. บริษัท โลตัสฮอล จำกัด
 3. บริษัท เดนโซ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
 4. บริษัท อุไรเพนท์ลาว จํากัด
 5. บริษัท ซีแอนด์ที เมนทอล โปรดัก จำกัด
 6. บริษัท บุญสิริลาวสะหวันนะเขต จำกัด
 7. บริษัท ยูนิเวอร์ซอล เทรด จำกัด
 8. บริษัท เอ็มเอ็มเค พร็อปเพอร์ตี้ เดเวลอปเมน จำกัด
 9. บริษัท เออีซี ซุปเปอร์คาร์ คลาสสิคคาร์ จำกัด
 10. บริษัท ซีแอนด์ซี ลาว จำกัดคนเดียว
 11. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
 12. บริษัท เคเจ โกลบอล จำกัด
 13. บริษัท ออแกนิค นาโน จำกัด
 14. บริษัท มิยาโมโต้ลาว จำกัด
 15. บริษัท ไฮ-เทค สะหวันนะเขต แอพพาเรล จำกัดคนเดียว

 

แขวงจำปาสัก รวม 55 บริษัท

 1. บริษัท ปากซองไฮแลนด์ จำกัดคนเดียว
 2. บริษัท อาดามเอนเตอร์ไพรเซส อินเตอร์เนชันแนล จำกัดคนเดียว
 3. บริษัท เฮอริเทรดโกลบอล จำปาสัก จำกัด
 4. บริษัท ลาวเต็มดวงกรุ๊ป จำกัด
 5. บริษัท ปะทุมพอน พรอสเพอริตี้การเกษตร จำกัด
 6. บริษัท หุ้นส่วน นิวเมืองทอง จำกัด
 7. บริษัท นิกโก้ (ลาว) จำกัดคนเดียว
 8. บริษัท อะพิไซ การกสิกรรมครบวงจร ขาออก-ขาเข้า จำกัด
 9. บริษัท บิ๊กแลนด์ อาโกร จำกัดคนเดียว
 10. บริษัท จำปาสัก สวนยางพารา จำกัดคนเดียว
 11. บริษัท ซีพีลาว จำกัด (สาขา)
 12. บริษัท ทะนากอนเกษตรผสม จำกัด
 13. บริษัท เอสพีวี กลจักรการเกษตร จำกัด
 14. บริษัท จำปาลาวการเกษตร ขาออก-ขาเข้า จำกัดคนเดียว
 15. บริษัท สุกสะหวันการเกษตร จำกัด
 16. บริษัท ผลิตสินค้ากสิกรรม จำกัด
 17. บริษัท ซีเคเอส จำกัดคนเดียว
 18. บริษัท สีพันดอนบอลิเวนพัฒนา จำกัด
 19. บริษัท ลิโพจะเลินจำปาสัก จำกัด
 20. บริษัท อาดามโอดอบ จำกัด
 21. บริษัท เอเชีย อโกรโนมี จำกัดคนเดียว
 22. บริษัท ลาวทะนาทอนการเกษตร จำกัด
 23. บริษัท เหล่าบันดิดพัฒนากสิกรรม (ลาว) จำกัด
 24. บริษัท ดาวพะสุก จำกัดคนเดียว
 25. โรงงานแปรรูปไม้สันติพาบ หลัก 4 ส่วนบุคคล
 26. โรงงานปิโตรเลียม แก็ส
 27. บริษัท ชานนลาว จำกัด
 28. โรงงานจำปาสักชาร์โคล ส่วนบุคคล
 29. โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้พะเพ็ง ส่วนบุคคล
 30. โรงงานจำปาพลาสติก จำกัดคนเดียว
 31. โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ส่วนบุคคล
 32. บริษัท ลาวเวิน ผลิตภัณฑ์จากข้าว จำกัด (หลัก 12)
 33. บริษัท ลาวเวิน ผลิตภัณฑ์จากข้าว จำกัด (หลัก 13)
 34. บริษัท ยูอาเพน (ลาว) จำกัด
 35. บริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จำกัด
 36. บริษัท เกียงไก วีไอพี ทรานสปอร์ต จำกัด
 37. บริษัท เก็ดสะหนากอล์ฟ จำกัดคนเดียว
 38. บริษัท อุทยานบาเจียงจำปาสัก จำกัด
 39. บริษัท น้ำตกตาดหัวเซ หลัก 8
 40. สถานีปรับอากาศ วีไอพี ชั้น 1
 41. บริษัท หุ้นส่วนเฟรนชิปเทรดดิ้ง จำกัด
 42. บริษัท ร่วมมือขนส่งโดยสารผ่านแดน จำกัด
 43. บริษัท จำปาสัก ขาออก-ขาเข้า จำกัด
 44. บริษัท หุ้นส่วนแสงอาลุนท่องเที่ยว จำกัด
 45. บริษัท ไซพัดทะนา ขาเข้า-ขาออก จำกัด
 46. บริษัท ท่องเที่ยวบอลิเวน อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
 47. บริษัท พูเขียวรีสอร์ท จำกัด
 48. บริษัท คูโบต้าจะเลินไซจำปาสัก จำกัด
 49. บริษัท ปากซองการ์เด้นรีสอร์ท จำกัด (รีสอร์ท สะบายดี วัลเล่)
 50. บริษัท ดูโฮมคอนซัลแท็น จำกัด
 51. บริษัท เอสเค พาวเวอร์ จำปาสัก จำกัดคนเดียว
 52. ธนาคารกรุงเทพ สาขาปากเซ
 53. บริษัท ดาษดา จำปาสัก
 54. บริษัท เดอะ ริเวียรา จำกัด
 55. บริษัท วศิน ออโต้ เทรด จำกัด

 

แขวงคำม่วน รวม 34 บริษัท

 1. บริษัท คำม่วนซีเมนต์ จำกัด
 2. ถานะอินเตอร์ชาโคล จำกัด
 3. บริษัท นครหลวงซีเมนต์ลาว จำกัด
 4. บริษัท MCS Mining Industry Lao Co.,Ltd.
 5. แสนพันการค้า ขาออก-ขาเข้า จำกัด
 6. บริษัท ฮุยฮั้วออโตทาว จำกัด
 7. ลาว-ปันสยา จำกัด
 8. บริษัท ไฟฟ้าน้ำเทิน 2 จำกัด
 9. หุ้นส่วน ศิลาคำม่วนจำกัด
 10. บริษัท พลังงาน ราชิตา จำกัด
 11. บริษัท ร่วมค้าลาว-ไทย
 12. บริษัท ปรุงแต่งไม้สำเร็จรูปเพิ่มพง จำกัด
 13. ลาว ไทยฮั้วยางพารา จำกัด
 14. บริษัท เอพี เอนเนอร์จี จำกัด
 15. แม่ของ สางสินค้าผ่านแดนจำกัด
 16. บริษัทเอสเอ็นซีส่งเสริมกสิกรรม ขาออก-ขาเข้า จำกัด
 17. น้ำตาล มิตรลาว จำกัด
 18. บริษัท บุนทะพาน จำกัด
 19. บริษัท เคพีแอล ขาเข้า-ขาออก จำกัด
 20. บริษัท โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลาวโก้ จำกัด
 21. บริษัท แอลที อุตสาหกรรมถ่านบริสุทธิ์
 22. บริษัท ค้ำคูน จำกัด
 23. โรงงานเฟอร์นิเจอร์สองมังกร จำกัด
 24. บริษัท เพชรเพิ่มพูล ก่อสร้างและขัวทาง จำกัด
 25. บริษัท ปิงโกลด์ จำกัด
 26. บริษัท เอสเอสเอเค ลาว จำกัด
 27. บริษัท ผลิตถ่านก้อน ซามูไร
 28. บริษัท ไฟซิสเต็มลาว จำกัด
 29. บริษัท ทีเอสราบเบอร์ จำกัด
 30. บริษัท เดอะวันโอซีคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 31. บริษัท GRT Ecosystem Agriculture Import-Export Sole Co.,Ltd
 32. บริษัท ทับเทบ พัฒนากสิกรรมครบวงจร จำกัด
 33. บริษัท ทวีคูนขนส่ง จำกัด
 34. บริษัท บ้านลาว จำกัด

 

แขวงเซกอง รวม 4 บริษัท

 1. โรงงานทะนงศักดิ์เฟอร์นิเจอร์
 2. บริษัท อุตสาหกรรมไม้สาละวัน
 3. MMT 2005 จำกัด
 4. บริษัท สุขสวรรค์การเกษตร

 

แขวงสาละวัน รวม 7 บริษัท

 1. บริษัท ซะนะไซผลิตภัณฑ์และอบแห้งสาลี จำกัด
 2. บริษัท โรงแป้งสาละวัน จำกัด
 3. บริษัท ลาวพืชผักการเกษตร ขาออก-ขาเข้า จำกัด
 4. บริษัท สมาร์ทเคเค แอสเซ็ท จำกัดคนเดียว
 5. บริษัท รัดสะนี ขาออก-ขาเข้า จำกัด
 6. บริษัท ลาว-ไทย พัฒนาการท่องเที่ยว จำกัด
 7. บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์ ส. เขมราฐ จำกัดคนเดียว

 

แขวงอัตตะปือ รวม 4 บริษัท

 1. บริษัท สวิฟท์ (ลาว) จำกัด
 2. บริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จำกัด
 3. บริษัท หงคำ ขาเข้า-ขาออก จำกัด
 4. บริษัท Food Equipment and Facility Design Consultant จำกัด (FFDC)