แขวงเซกองเตรียมเปิดจุดผ่านแดนกับเวียดนามในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

แขวงเซกองเตรียมเปิดจุดผ่านแดนกับเวียดนามในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

17 ก.พ. 2564

89 view

        นายเหล็กไหล สีวิไล เจ้าแขวงเซกอง เปิดเผยกับ Vientiane Times ว่า รัฐบาล สปป. ลาว และเวียดนาม เห็นชอบการยกระดับจุดผ่านแดนท้องถิ่นดากตะออก – นามซาง ระหว่างแขวงเซกองกับจังหวัดกวางนาม ให้เป็นจุดผ่านแดนระหว่างประเทศ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ จากเดิมที่กำหนดไว้ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแต่จำเป็นต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19

        การยกระดับจุดผ่านแดนของแขวงเซกองจะช่วยย่นระยะทางระหว่างไทยกับเวียดนามผ่านทางภาคใต้ของสปป. ลาว ได้กว่า ๑๐๐ กิโลเมตร เนื่องจากการเดินทางจากแขวงเซกองไปนครดานัง เวียดนาม เพียง ๒๓๐ กิโลเมตร ขณะที่รถบรรทุกสินค้าส่วนใหญ่ที่เดินทางผ่านจุดผ่านแดนระหว่างประเทศวังเต่า – ช่องเม็ก ระหว่างแขวงจำปาสักกับจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันจะผ่านไปยังจุดผ่านแดนระหว่างประเทศของแขวงอัดตะปือกับเวียดนามที่มีระยะทางไกลกว่า ทั้งนี้ การยกระดับจุดผ่านแดนดังกล่าวของแขวงเซกองจะส่งผลให้ปริมาณการค้าและการเคลื่อนย้ายสินค้าผ่านแดนเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นปลูกพืชเพื่อการส่งออกได้เพิ่มมากขึ้นและทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น

          จุดผ่านแดนดากตะออก ตั้งอยู่ที่เมืองดากจึง มีระยะทางห่างจากตัวเมืองของแขวงเซกองประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร ปัจจุบันการเดินทางมีความสะดวกมากขึ้นภายหลังจากการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเซกอง พร้อมกับถนนลาดยางไปจนถึงเมืองดากจึงแล้วเสร็จ โดยเมื่อวันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว เดินทางไปติดตามการดำเนินงานที่แขวงเซกอง โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการระบาดของโรค Covid-19 และได้รับทราบประเด็นเกี่ยวกับการแบ่งเขตแดนระหว่าง สปป. ลาว กับเวียดนาม รวมถึงการยกระดับจุดผ่านแดนดากตะออกให้มีสถานะเป็นจุดผ่านแดนระหว่างประเทศ

          สำหรับการส่งออกสินค้าส่วนใหญ่ของ สปป. ลาว ไปยังเวียดนาม จะเป็นสินค้าทางการเกษตร และการนำเข้าสินค้าจะเป็นอุปกรณ์การก่อสร้างที่จำเป็นสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ รวมถึงโครงการขนาดใหญ่อื่น ๆ ใน สปป.ลาว ทั้งนี้ ความท้าทายหลักของ สปป. ลาว ในปัจจุบัน คือการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริการขนส่ง โดย สปป. ลาว มีจุดผ่านแดนระหว่างประเทศ จำนวน ๒๖ แห่ง ร่วมกับ ๕ ประเทศ ได้แก่ ไทย ๑๑ แห่ง เวียดนาม ๘ แห่ง จีน ๓ แห่ง เมียนมาและกัมพูชา ประเทศละ ๑ แห่ง       

             

แหล่งอ้างอิง

          Vientiane Times “Xekong to open first int’l border crossing with VietnamFebruary 15, 2021 <https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Xekong31.php>

**************

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔