รองกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตพบหารือภาคเอกชนไทยในเขตกงสุล

รองกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตพบหารือภาคเอกชนไทยในเขตกงสุล

2 ก.พ. 2564

160 view

            เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ นายกิตติศักดิ์ หล่อปฏิมากร รองกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พร้อมด้วยนางสาวเยาวลักษณ์ สุทธิมนัส กงสุล และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินทางไปเยี่ยมชมบริษัท การยาเวียงนคร ขาออก-ขาเข้า จำกัดผู้เดียว (Karnya Viengnakorn Export-Import Ltd.) ที่นครไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต โดยมีนายเสฐียรพันธุ์ ภูรัต ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทฯ ต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นการร่วมทุนไทย-ลาวที่ดำเนินธุรกิจใน สปป. ลาว ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ ปัจจุบันมี ๒ สาขา ที่นครหลวงเวียงจันทน์และที่แขวงสะหวันนะเขต โดยจัดหายาจากหลายบริษัทเพื่อจำหน่ายใน สปป. ลาว อาทิ บจก. บี.เอ็ล.ฮั้ว บจก. เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง และองค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ อาทิ การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารรักษาผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลแขวงจำปาสัก การสนับสนุนอาคารฟอกไตแขวงสะหวันนะเขต และการเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาแก่ประชาชนในโอกาสต่าง ๆ

            จากนั้น คณะได้เข้ารับฟังการบรรยายและเข้าเยี่ยมชม บจก. เอ็มซีเอสมายนิ้งอินดัสทรีลาว (MCS Mining Industry Co.,Ltd.) ผู้ผลิตปูนขาว ปูนไฮเดรท และแคลเซียมคาร์บอเนตที่ใหญ่ที่สุดใน สปป. ลาว ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน โดยมีนายวิรัตน์ กุลตังวัฒนา ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ ต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งเข้ามาดำเนินธุรกิจใน สปป. ลาว เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ประกอบด้วย โรงงานผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต โรงงานปูนขาว และโรงโม่หินก่อสร้าง บนพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจำนวน ๔๓๔ เฮกตาร์ มีปริมาณแร่สำรองกว่า ๒,๐๐๐ ล้านตัน ประกอบด้วยหินสำหรับเผาปูนขาว แร่แคลไซต์สำหรับผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตและหินปูนสำหรับผลิตหินก่อสร้าง โดยมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายรองรับผู้ซื้อภายในประเทศเป็นหลัก อาทิ ปูนขาวก้อนหรือปูนขาวเกล็ด ปูนขาวชนิดแป้ง ปูนไฮเดรต แป้งแคลเซียมแบบเคลือบผิวและไม่เคลือบผิวสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

            การเข้ารับฟังการบรรยายและเข้าเยี่ยมชมบริษัทข้างต้นเป็นโอกาสให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้หารือแลกเปลี่ยนความเห็นในด้านต่าง ๆ กับผู้ประกอบการไทยในเขตกงสุล ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โอกาสนี้ รองกงสุลใหญ่ฯ มอบถุงผ้าและหน้ากากผ้าที่ระลึกในโอกาสการครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สปป. ลาวให้แก่ผู้บริหารบริษัทดังกล่าวด้วย

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ