กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวันนะเขต

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวันนะเขต

11 ก.พ. 2564

101 view

            เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวันนะเขต โดยมีนายสุลีพอน พิมมะจัก ผู้อำนวยการโครงการฯ ฝ่ายลาว ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับศูนย์ฯ และผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นช่วงการฉลองครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สปป. ลาว

            โครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวันนะเขต เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ สปป. ลาวตามคำกราบบังคมทูลขอของ ดร. ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว (ในขณะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ) เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และให้บริการทางวิชาการ ที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ได้ดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ความรู้และจัดกิจกรรมด้านกสิกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการที่มีผู้เข้าศึกษาดูงานอย่างสม่ำเสมอทั้งจากภาครัฐและประชาชนของทั้งสองประเทศ

*    *    *    *    *

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ