กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตพบหารือภาคเอกชนไทยในเขตกงสุล

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตพบหารือภาคเอกชนไทยในเขตกงสุล

5 ก.พ. 2564

102 view

           เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พร้อมด้วยนางสาวเยาวลักษณ์ สุทธิมนัส กงสุล และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเดินทางไปเยี่ยมชมบริษัท อินเท็คค์ ฟาร์มหมูลาว จำกัด (Inteqc Swine Farm (Laos) Co.,Ltd.) ที่นครไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต โดยมีนายสุเมธ เพชรทอง ผู้จัดการฝ่ายผลิตของบริษัทฯ ต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจเลี้ยงสุกรพันธ์ใน สปป. ลาว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ บนพื้นที่ ๓๒๔.๕๙ ไร่ สำหรับจำหน่ายให้ผู้ผลิตรายย่อยไปดำเนินการขุนต่อเป็นสุกรขุน โดยนำเข้าสุกรสายพันธุ์จากประเทศเดนมาร์ก ผลิตได้เดือนละ ๕,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ ตัว ตั้งเป้าจะทำโรงสุกรขุนและโรงเชือดสุกรเพื่อจำหน่ายต่อในอนาคตในลักษณะ Farm to Table ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความสะอาดของบุคลากรตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรรวมทั้งไวรัสโควิด-๑๙ นอกจากนี้ ยังใส่ใจต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานท้องถิ่นชาวลาว โดยการจัดหาที่พักและสวัสดิการให้กับพนักงานดังกล่าวอย่างเหมาะสมด้วย

            จากนั้น คณะได้เข้ารับฟังการบรรยายและเข้าเยี่ยมชมบริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขต จำกัด ที่เมืองอาดสะพังทอง แขวงสะหวันนะเขต โดยมีนายเอกภาคย์ ชุติมาวรพันธ์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งเข้ามาดำเนินธุรกิจใน สปป. ลาว เมื่อปี ๒๕๔๙ บนพื้นที่สัมปทาน ๑๐,๐๐๐ เฮกตาร์ สามารถผลิตน้ำตาลได้ ๓๐๐,๐๐๐ ตันต่อปี เพื่อจำหน่ายในประเทศสปป. ลาว และส่งออกไปสหภาพยุโรปและเวียดนาม โดยผลิตภัณฑ์บางส่วนจำหน่ายในรูปแบบของน้ำตาลออร์แกนิก ทั้งนี้ การส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่ช่วยสร้างงานและรายได้ให้กับชาวไร่อ้อยท้องถิ่น

            โอกาสนี้กงสุลใหญ่ฯ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในโอกาสการครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สปป. ลาว และมอบถุงผ้าและหน้ากากที่ระลึกให้แก่ผู้บริหารบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ประกอบการไทยในด้านต่าง ๆ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ