การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจไทยในภาคใต้ของ สปป. ลาว

การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจไทยในภาคใต้ของ สปป. ลาว

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ย. 2565

| 474 view

           เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างสภาธุรกิจไทย - ลาว สมาคมนักธุรกิจไทยใน สปป. ลาว และนักธุรกิจไทยจากแขวงในเขตกงสุลในภาคใต้ของ สปป. ลาว โดยมี ดร. จตุรงค์ บุนนาค ประธานสภาธุรกิจไทย - ลาว นายทำนอง พลทองมาก นายกสมาคมนักธุรกิจไทยใน สปป. ลาว และคณะที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนักธุรกิจไทยจาก ๑๖ บริษัทของแขวงในเขตกงสุลเข้าร่วมประมาณ ๕๐ คน ณ ห้องประชุมสถานกงสุลใหญ่ฯ  

            กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภาธุรกิจไทย - ลาว และสมาคมนักธุรกิจไทยใน สปป. ลาว ซึ่งตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ได้พบหารือกับนักธุรกิจไทยในภาคใต้ของ สปป. ลาว ซึ่งมีศักยภาพและมีกิจการหลากหลายสาขา เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจใน สปป. ลาว ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมที่จะมีบทบาทในการเป็นตัวกลางในการประสานงานและผลักดันเรื่องนี้ ที่ผ่านมาสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะกับนักธุรกิจไทยในเขตกงสุลในโอกาสต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักธุรกิจเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง อาทิ มาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ของไทยและ สปป. ลาว ศักยภาพและนโยบายการค้าการลงทุนของแขวงในเขตกงสุล และสถิติการค้าระหว่างไทยและ สปป. ลาว ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

LINE_ALBUM_ประชุมสภาธุรกิจไทยลาว_๒๒๐๙๒๘_3 LINE_ALBUM_ประชุมสภาธุรกิจไทยลาว_๒๒๐๙๒๘LINE_ALBUM_ประชุมสภาธุรกิจไทยลาว_๒๒๐๙๒๘_1LINE_ALBUM_ประชุมสภาธุรกิจไทยลาว_๒๒๐๙๒๘_4LINE_ALBUM_ประชุมสภาธุรกิจไทยลาว_๒๒๐๙๒๘_LINE_ALBUM_ประชุมสภาธุรกิจไทยลาว_๒๒๐๙๒๘_0