การส่งเสริมความร่วมมือการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต และบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

การส่งเสริมความร่วมมือการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต และบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ส.ค. 2565

| 216 view

           เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต และนางเกล็ดดาว สินเจริญกุล กงสุล พบหารือกับนายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย ตลาดและบริการ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (SKC) และคณะ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในการจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรใน สปป. ลาว ภายใต้ชื่อบริษัท KUBOTA Lao Sole., Ltd. ซึ่งมีโอกาสในการขยายธุรกิจใน สปป. ลาว เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมและมีพื้นที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอีกเป็นจำนวนมาก การใช้เครื่องจักรกลจะช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานและส่งเสริมประสิทธิภาพในการเพาะปลูกได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ แสดงความสนใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ใน สปป. ลาว ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรกับมหาวิทยาลัยของแขวงในเขตกงสุลที่มีหลักสูตรด้านการเกษตรเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพและจำนวนผลผลิตการเกษตรตลอดจนรายได้ของเกษตรกร สปป. ลาว

          บริษัท SKC เริ่มเปิดศูนย์บริการเครื่องจักรกลการเกษตรใน สปป. ลาว เมื่อปี ๒๕๔๘ และต่อมาเปิดบริษัท KUBOTA Lao Sole., Ltd. อย่างเป็นทางการในปี ๒๕๕๗ ปัจจุบัน บริษัท KUBOTA Lao Sole., Ltd. มีส่วนแบ่งการตลาดใน สปป. ลาว กว่าร้อยละ ๙๐ มีสำนักงานใหญ่และศูนย์บริการที่นครหลวงเวียงจันทน์ และศูนย์บริการที่แขวงไซยะบูลี แขวงอุดมไซ แขวงหลวงพระบาง แขวงสะหวันนะเขต แขวงจำปาสัก และแขวงคำม่วน

 

LINE_ALBUM_กสญ_0._พบคณะ_เช้าที่_1882022_๒๒๐๘๒๒ LINE_ALBUM_กสญ._พบคณะ_เช้าที่_1882022_๒๒๐๘๒๒LINE_ALBUM_กสญ_1._พบคณะ_เช้าที่_1882022_๒๒๐๘๒๒